Skip to Content Contact Us

התמודדות מערכת המשפט עם ריבוי עתירות חופש המידע והמקום של בית המשפט בשמירה על הזכות לקבלת מידע – עו"ד ברק לייזר, יועץ משפטי למערכת בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט. מושב בנושא: שינויים ותמורות בעתירות חופש המידע: מנחי המושב: עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע. עו"ד אור סדן, התנועה לחופש המידע, מרצה בפקולטה למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל. בהשתתפות: עו"ד ברק לייזר, יועץ משפטי, למערכת בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט. עו"ד אחווה ברמן, סגנית פרקליטת מחוז ירושלים אזרחי. עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה".

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן