Skip to Content Contact Us

הכנת כתב ההשגה גם בראי ההליך המשפטי הבא – ערר מהם הדרכים, השיקולים בעבודת עורך הדין בעת הכנת כתב ההשגה אל מול שומת המנהל לפי מיטב השפיטה,

מצד אחד, ומתוך ראית הצעד הבא, ועדת ערר, מהצד השני: עו"ד אורית קוך, משרד עורכי דין שרון ושות'.

 

סוגיות עיקריות במחלוקת, הדגמת מקרים מהשטח, דרך מנהל אזורי בתיקי השגות השקולים העומדים בפניו לפני הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה

גב' מיכל סופר, עו"ד, לשעבר מנהלת משרד אזורי מיסוי מקרקעין נתניה.

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן