Skip to Content Contact Us
עו"ד דלית ויטון הנדסאית אדריכלות רשומה בישראל מתמחה בתכנון ובניה
נושאי התכנית:
-הונאת ענק באמצעות הגדלה מלאכותית של שטחים משותפים גביית יתר של דמי השכירות בדמי הניהול בארנונה במים ובחשמל במרכזי הסחר והפרט.
-כיצד מאתרים הונאות ברחבי המדינה והדרכים לפעול כקציני בימ"ש למיגור התופעה הן באמצעות תביעות ייצוגיות או קבוצתיות והן באמצעות תביעות פרטניות.
-הקניית ידע בסיסי באיתור ההונאה באמצעות גישה לאתרי הועדות לתו"ב ושליפת היתר הבניה האחרון קריאתו מול הסכם השכירות למול המצב הקיים ופניה למשכיר לחב' הניהול ולמחלקת הארנונה למים ולחשמל לקבלת החזרים כספיים.
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן