Skip to Content Contact Us

מאת: פרופ' שלומית יניסקי רביד, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, המייסדת והעומדת בראש מכון שלום למחקר השוואתי, מרכז אליהו למשפט וטכנולוגיה, אונו ראש מרכז אסתר למניעת התעמרות בעבודה, פרופסור אורח, אוניברסיטת פורדהאם, ניורק עמיתת מחקר YALE LAW SCHOOL ISP

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן