Skip to Content Contact Us
אנו, במחוז מרכז, לא רק מעמידים לרשותכם בית מרכזי אלא גם מגיעים אליכם, פוגשים אתכם מקרוב ובעיקר, מאפשרים לכם לקבל את ההשתלמויות המקצועיות קרוב אל הבית.
באמצעות 30 ועדות הקשר, הפועלות בכל רחבי המחוז, ננגיש את פעילות לשכת עורכי הדין ומחוז מרכז לכל עורך דין בכל מקום במחוז.
ועדות הקשר מקיימות ימי עיון, כנסים ועוד.
אך לא רק, כחלק מתפיסה רחבה של חשיבות העמקת הקשר והתרומה לקהילה במחוז מרכז, נבחרו ועדות הקשר והעומדים בראשן לשמש כגורם המידי והראשוני לחיזוק התרומה החברתית של עורכות ועורכי הדין לקהילה.

ליצירת קשר עם הממונה על ועדות הקשר במחוז מרכז:


טלפון: 03-7776474
דוא"ל:[email protected]
חוברת "הכר את ועדות הקשר של מחוז מרכז"
האנשים העומדים מאחורי העשייה הענפה במחוז, בואו והכירו את חברות וחברי נשיאויות 29 ועדות הקשר של מחוז מרכז

לצפייה בחוברת העתיקו הקישור מטה!

https://katzr.net/28ba0a

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן