Skip to Content Contact Us
image description

קורס דיני משפחה במשפט העברי וליטיגציה בבית הדין הרבני | 10 מפגשים | 17.6.24/24.6.24/1.7.24/8.7.24/15.7.24/22.7.2429.7.24/5.8.24/19.8.24/26.8.24| ימי שני | 16:00 | COWORKING ISRAEL רעננה

פרטים נוספים

 

 

לוגו מחוז מרכז

 

 

 

מחוז מרכז בשיתוף מכון יסודות במשפט העברי

 

 

מפגש ראשון

17.6.24

 

סדר השתלשלות וצורת הפסיקה במשפט העברי

 

 

מפגש שני

 24.6.24

 

מושגי יסוד הלכתיים וביאורם מהמקורות ועד לפרקטיקה

 

(עדות, חזקות, קנין, משקל הטענות, ועוד)

 

 

מפגש שלישי 1.7.24

 

פרטי ההלכות הנוגעים לדיני משפחה במשפט העברי

 

(חרם דרבינו גרשום, תנאי, אסמכתא, היתר נישואין, ועוד)

 

מפגש רביעי

8.7.24

 

התחייבויות הבעל והאשה במסגרת הנישואין והשלכותיהן במקרי גירושין

(מזונות, ירושה, נכסי מלוג וצאן ברזל, ועוד)

 

 

מפגש חמישי 15.7.24

 

הכתובה מהותה ופרטיה, והאופנים לשלילת  זכאותה

מעשה כיעור, עוברת על דת

(מעשה כיעור, עוברת על דת, מומים ומחלות נפש)

 

מפגש שישי 22.7.24

 

כל דיני

מורד ומורדת והשלכותיהן

 

 

מפגש שביעי 29.7.24

 

 

עילות חיוב למתן

גט ותנאיהם

 

 

 

מפגש שמיני 5.8.24

 

מזונות אשה וילדים בראי ההלכה

 

 

מפגש תשיעי

19.8.24

 

חלוקת רכוש והמסתעף עפ"י המשפט העברי ובית הדין הרבני

 

(דירה, הלוואות, זכויות פנסיוניות ונכסי קריירה ומוניטין, דמי שימוש)

 

 

מפגש עשירי

26.8.24

 

לימוד משותף של

פסקי דין מרכזיים

שיקיפו את כל

החומר הנלמד

 

 

הקורס מועבר ע"י כבוד הרב מרדכי בוגיוב, דיין המוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל

כל הנושאים הנ"ל יבוארו מהמקורות ועד לפרקטיקה מעשית בייצוג

בתחילת כל מפגש יינתנו מערכים מסוכמים ומפורטים על כל נושאי המפגש

למשתתפים תינתן תעודה מטעם מחוז מרכז ומכון יסודות במשפט העברי

 

 

 

מחיר מיוחד לחברות וחברי מחוז מרכז

2500 ₪ + מע"מ במקום 3,200 ₪ + מע"מ

 

 

אפשרות להשתתפות באופן דיגיטלי (באמצעות ZOOM)

2,300 ₪ + מע"מ במקום 2,700 ₪ +מע"מ

Img 20240530 Wa0004

 

למילוי טופס הרשמה לחץ כאן!

מה בתוכנית

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן