Skip to Content Contact Us
image description

*** למתחילים*** | המכון לפרקטיקה | פרקטיקה בדיני ירושה למתחילים "צעד אחר צעד" | השתלמות תעודה בת 4 מפגשים| 17.6.24/24.6.24/1.7.24/8.7.24 | ימי שני | 16:00 | בית הפרקליט ראשון לציון

פרטים נוספים

המכון לפרקטיקה של מחוז מרכז

השתלמות תעודה בת ארבעה מפגשים בנושא :

פרקטיקה בדיני ירושה למתחילים "צעד אחר צעד"

 

ריכוז אקדמי:

עו"ד מיכל טרמצ'י, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז

עו"ד דורית אלעד, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז

עו"ד שרי וייס, חברת ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז

 

 

מפגש ראשון – מושגי יסוד בחוק הירושה | 17/6/24 | יום שני | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון

16:00-16:15     התכנסות וכיבוד קל

 

16:15-16:30      דברי ברכה

עו"ד מיכל טרמצ'י, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין מיכל טרמצ'י

 

16:30-17:15     רציונל, מבנה החוק, מושגי יסוד

 כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין, בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

 

17:15-18:00     ירושה עפ"י דין, מעין צוואה

עו"ד צבי קויש, מנהל מחוז באר שבע האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

 

18:15- 18:00    הפסקה

 

18:15-19:00     כשירות לרשת ולצוות

כבוד השופטת מירית פולוס, ענייני משפחה בית משפט השלום ראשון לציון

 

 

 

 

 

 

מפגש שני  – סוגי צוואות |  24/06/24 | יום שני | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל

 

17:15 – 16:30  סוגי צוואות: מרכיבי יסוד

עו"ד שרי וייס, חברת ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין שרי וייס

 

18:00– 17:15   צוואה הדדית: מי רשאי לערוך? צורה ומהות – הסכם, ביטול

עו"ד יהודית מייזלס, משרד עורכי דין יהודית מייזלס

 

18:15- 18:00    הפסקה

 

18:15-19:00     עניינים שניתן לכלול בצוואה: מינוי מנהל עיזבון, נאמן, אפוטרופוס, סוגי נכסים: רוחניים, מקרקעין

עו"ד אורי צפת, יו"ר (משותף) ועדת דיני ירושה לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אורי צפת

 

מפגש שלישי – פרקטיקה בעריכת צוואה  |  1/7/24 | יום שני | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל

 

17:15 – 16:30    פרקטיקה בעריכת צוואה – הקדמה

עו"ד דורית אלעד, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין דורית אלעד

 

18:00 – 17:15   פרקטיקה בעריכת צוואה – מעמד חתימה

עו"ד רז חג'ג', סגן יו"ר (משותף) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין חג'ג' – אנדל

 

18:15- 18:00    הפסקה

 

18:15-19:00  הפקדת צוואה ברשם הירושות

כבוד הרשמת ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב  והמרכז, האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים

 

מפגש רביעי – פגמים וקיום צו ירושה וצו קיום צוואה  | 8/7/24 | יום שני | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל

 

17:15 – 16:30  טעויות נפוצות בעריכת צוואה

עו"ד גבריאלה רוזן ברמן, חברת ועדת דיני ירושה, משרד עורכי דין גבריאלה רוזן ברמן

 

18:00– 17:15   פרקטיקה בהגשת בקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה

כבוד הרשמת ציפי פרנקו, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב  והמרכז, האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים

 

18:15- 18:00    הפסקה

 

18:15-19:00     סיכום: עשה ואל תעשה, טיפים, שאלות ותשובות

עו"ד איריס ירדני, סגנית (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין איריס ירדני

 

צעד אחר צעד 3

דיני ירושה צעד אחר צעד 1

צעד אחר צעד 4

דיני ירושה צעד אחר צעד 2

מה בתוכנית

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן