Skip to Content Contact Us
Mehobarim Lahaim S תרבות
29 יולי

מחוברים לחיים – היכל התרבות מודיעין – 29/7/2021 מחוברים לחיים – היכל התרבות מודיעין – 29/7/2021

היכל התרבות מודיעין
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Rami Vered S תרבות
30 יולי

רמי ורד – תיאטרון חולון – 30/7/2021 רמי ורד – תיאטרון חולון – 30/7/2021

תיאטרון חולון
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Om Koltom S תרבות
31 יולי

אום כולתום – אולם מופת ראשל”צ – 31/7/2021 אום כולתום – אולם מופת ראשל”צ – 31/7/2021

אולם מופת ראשל"צ
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Salah Shabati S תרבות
01 אוגוסט

סלאח שבתי – היכל התרבות כפר סבא – 1/8/2021 סלאח שבתי – היכל התרבות כפר סבא – 1/8/2021

היכל התרבות כפר סבא
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Lo Lariv S תרבות
02 אוגוסט

לא לריב – תיאטרון הקאמרי – 2/8/2021 לא לריב – תיאטרון הקאמרי – 2/8/2021

תיאטרון הקאמרי ת"א
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Ben S תרבות
12 אוגוסט

הבן – היכל התרבות מודיעין – 12/8/2021 הבן – היכל התרבות מודיעין – 12/8/2021

היכל התרבות מודיעין
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Gaon S תרבות
19 אוגוסט

גאון בכלוב – תיאטרון הקאמרי – 19/8/2021 גאון בכלוב – תיאטרון הקאמרי – 19/8/2021

תיאטרון הקאמרי ת"א
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Gil Shohat S תרבות
21 אוגוסט

גיל שוחט מארח את דיקלה – היכל התרבות מודיעין – 21/8/2021 גיל שוחט מארח את דיקלה – היכל התרבות מודיעין – 21/8/2021

היכל התרבות מודיעין
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Oz Li S תרבות
25 אוגוסט

עוץ לי גוץ לי – תיאטרון הקאמרי – 25/8/2021 עוץ לי גוץ לי – תיאטרון הקאמרי – 25/8/2021

תיאטרון הקאמרי ת"א
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Rami Vered S תרבות
27 אוגוסט

רמי ורד – אודיטוריום ספיר כפר סבא – 27/8/2021 רמי ורד – אודיטוריום ספיר כפר סבא – 27/8/2021

אודיטוריום ספיר כפר סבא
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
Hipazon S תרבות
29 אוגוסט

חיפזון וזהירון לילדים – היכל התרבות מודיעין – 29/8/2021 חיפזון וזהירון לילדים – היכל התרבות מודיעין – 29/8/2021

היכל התרבות מודיעין
איסוף כרטיסים בקופות ביום המופע | מוגבל ל 2 כרטיסים לעו"ד | ט.ל.ח
למידע נוסף למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top