Skip to Content Contact Us

*** מתקדמים*** | המכון לפרקטיקה | פרקטיקה בדיני ירושה למתקדמים | השתלמות תעודה בת 4 מפגשים | 20.6.24/27.6.24/4.7.24/11.7.24 | ימי חמישי | 16:00 | בית הפרקליט ראשון לציון *** מתקדמים*** | המכון לפרקטיקה | פרקטיקה בדיני ירושה למתקדמים | השתלמות תעודה בת 4 מפגשים | 20.6.24/27.6.24/4.7.24/11.7.24 | ימי חמישי | 16:00 | בית הפרקליט ראשון לציון

המכון לפרקטיקה של מחוז מרכז השתלמות תעודה בת ארבעה מפגשים בנושא : פרקטיקה בדיני ירושה למתקדמים "צעד אחר צעד"   ריכוז אקדמי: עו"ד דורית אלעד, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז עו"ד מגי הלפרין, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז עו"ד אור גל און, יו"ר (משותף) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז עו"ד נאוה נבון ברנזל, חברת ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז     מפגש ראשון | 20/6/24 | יום חמישי | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון 16:00-16:15     התכנסות וכיבוד קל   16:15-16:30      דברי ברכה עו"ד מגי הלפרין, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין מגי הלפרין   16:30-17:15     צוואות הדדיות – הלכה למעשה בראי המשפט  כבוד השופט בן ציון גרינברגר, בית משפט המחוזי ירושלים בדימוס   17:15-18:00     רשלנות בצוואה נוטריונית  עו"ד משה אלפסי, משרד עורכי דין משה אלפסי   18:15- 18:00    הפסקה   18:15-19:00     צוואות הדדיות או צוואת יחיד – יתרונות וחסרונות עו"ד דורית אלעד, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין דורית אלעד           מפגש שני | 27/06/24 | יום חמישי | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון   16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל   17:15 – 16:30  הסכמים בין יורשים עו"ד אור גל-און, יו"ר (משותף) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין גלאון קפל שמואלי   18:00– 17:15   נאמנויות בצוואה עו"ד אורי צפת, יו"ר (משותף) ועדת דיני ירושה לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אורי צפת   18:15- 18:00    הפסקה   18:15-19:00     עילות התנגדות לצוואה בראי הפסיקה עו"ד מגי הלפרין, יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין הלפרין   מפגש שלישי |  4/7/24 | יום חמישי | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון   16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל   16:30-17:15     כשירות לצוות  כבוד השופטת הילה גלבוע, בית משפט לענייני משפחה ירושלים   18:00 – 17:15   צוואה שנשכחה עו"ד נאוה נבון ברנדזל, חברת ועדת דיני ירושה, מחוז מרכז, משרד עורכי דין נאוה נבון ברנדזל   18:15- 18:00    הפסקה   18:15-19:00     הורשת נחלות עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז, משרד עורכי דין קנבל ושות'     מפגש רביעי | 11/7/24 | יום חמישי | בית הפרקליט, תרמ"ב 7 ראשון לציון   16:00-16:30     התכנסות וכיבוד קל   17:15 – 16:30  הורשת זכויות בחברות עו"ד אורן הלפרין, משרד עורכי דין הלפרין   18:00– 17:15   צוואות על תנאי עו"ד רונן דליהו, משרד עורכי דין רונן דליהו   18:15- 18:00    הפסקה   18:15-19:00     לתכנן את המחר - כשלים בצוואות ויצירתיות בצוואות עו"ד בעז קראוס, משרד עורכי דין בעז קראוס  
למידע נוסף למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן