Skip to Content Contact Us

המכון לפרקטיקה | פרקטיקה מעשית לנוטריונים | 2 מפגשים | 26.2.24/3.3.24 | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון המכון לפרקטיקה | פרקטיקה מעשית לנוטריונים | 2 מפגשים | 26.2.24/3.3.24 | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון

  פרקטיקה מעשית לנוטריונים בשני מפגשים   מרכזת אקדמית: זהר רון, עו"ד נוטריונית מגשרת ובוררת משרד עו"ד זהר רון יו"ר ועדת נוטריונים מחוז תל אביב ס' יו"ר ועדת נוטריונים לשכת עורכי הדין   מפגש ראשון | 26.2.24| יום שני | 16:30-19:00 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל   17:00-18:00 הסכם ממון  נוטריוני - המוקשים וכיצד להימנע מהם – כיצד להכין הסכם ממון נוטריוני שיצליח לעמוד במבחן המשפטי. כב' הש' הילה גורביץ' עובדיה, בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.   18:00-19:00 תרגום משפטי לנוטריונים בעידן הAi . עו"ד ונוטריון פראנק מאייר, משרד ע"ד פראנק מאייר     מפגש שני | 3.3.24 | יום ראשון | 16:30-19:00 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל   17:00-17:15 כללי הזהב לאישור נוטריוני תקין- הצ'ק ליסט זהר רון, עו"ד נוטריונית מגשרת ובוררת משרד עו"ד זהר רון יו"ר ועדת נוטריונים מחוז תל אביב, סגנית יו"ר ועדת נוטריונים לשכת עורכי הדין.   17:15-18:00 צוואה נוטריונית - מהם הדברים שחייבים לדעת כדי להכין אישור נוטריוני מדויק שיעמוד במבחן המשפטי. עו"ד ונוטריונית אודרי שמש, משרד עורכי דין ונוטריונית אודרי שמש       18:00-19:00 תרגומים נוטריוניים - הכללים הפרקטיים לאישור תרגומים - יסודות ותרגום משפטי. כללי עשה ואל תעשה. עו"ד תום לביא, נוטריונית בעלת משרד עורכי דין תום לביא ושות'
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | 5 מפגשים | 6.2.24/13.2.24/20.2.24/25.2.24/5.3.24 | ימי שלישי | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | 5 מפגשים | 6.2.24/13.2.24/20.2.24/25.2.24/5.3.24 | ימי שלישי | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון

השתלמות עומק בנושא: מיסוי מקרקעין מחוז מרכז   מרכזים אקדמיים: עו"ד מאיר מזרחי עו"ד טלי יהושע, משרד מאיר מזרחי ושות', עורכי דין   16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל   17:00-17:05 דברי ברכה -  עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז לשכת עוה"ד     מפגש ראשון: יום  שלישי |  6.2.24     עקרונות החיוב במס   17:05-18:00   הגדרות יסוד במקרקעין - זכות במקרקעין, הגדרת מכירה; עסקה שאינה חייבת במס – ירושה? גירושין ?   מרצה: עו"ד טלי יהושע, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'     18:00-18:15 הפסקה     18:15-19:15   פטורים ממס  
 • מתנה לקרוב
 • הפקעה
 • נאמנות
    מרצה: עו"ד ניר הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר ושות'             מפגש שני: יום שלישי | 13.2.24     נושא: פטור ממס על דירת מגורים     17:00-18:00    
 • הגדרת דירת מגורים
 
 • פירוט הפטורים ממס במכירת דירת מגורים
 
 • דירה עם זכויות בנייה
  מרצה: שי כהן, עו"ד (רו"ח), לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים         18:00-19:00     המס הליניארי בדירות מגורים:    
 • עקרונות בזכאות
 
 • חישוב מס ליניארי לדוגמא
    מרצה: עו"ד אבי בקר, בעלים ביטקס מיסוי מקרקעין בע"מ                                       מפגש שלישי: יום שלישי | 20.02.24     נושא: הקשר בין מס שבח למס הכנסה       17:00-18:00   הקשר בין מס שבח למס הכנסה   מרצה: דורית בנימיני, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'         18:00-19:00     נאמנות במיסוי מקרקעין     יתרונות וחסרונות בנאמנות, פסה"ד גאליס,   כיצד ניתן כיום להעביר נכסים לנאמנות ללא מס     מרצה: זיו שרון עו"ד, משרד עורכי דין זיו שרון ושות'                               מפגש רביעי: יום שלישי | 27.2.24     נושא: חישוב המס     17:00-18:00   העקרונות בחישוב המס, יום הרכישה, שווי רכישה, פחת, חישוב השבחה, גילום,   פחת באמצע תקופה   מרצה: רועי עזרא, עו"ד (רו"ח) משרד עורכי דין רועי עזרא       18:00-19:00     מקרקעין בבעלות חברה     מכירה ע"י החברה, פירוק החברה, דירת מגורים בבעלות חברה   מרצה: יוסי אלישע, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין יוסי אלישע ושות'                                 מפגש חמישי: יום שלישי | 5.3.24     נושא: עסקאות מורכבות במיסוי מקרקעין     17:00-18:00   השימוש בחוק המיזוגים כתחליף לעסקאות במקרקעין והעקרונות למיזוג עם איגוד מקרקעין     מרצה: עו"ד אופיר סולמי, שותף בדלויט ומנהל מחלקת מיזוגים ורכישות         18:00-19:00     מיסוי עסקאות קומבינציה     מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה, תכנוני מס בעסקאות קומבינציה     מרצה: קשת סירוטה, מנהלת מחלקת מיסים, משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר                
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | 5 מפגשים | 6.2.24/13.2.24/20.2.24/25.2.24/5.3.24 | שלישי | 16:30 | ראשון לציון | *** הרשמה ללא עורכי דין*** המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | 5 מפגשים | 6.2.24/13.2.24/20.2.24/25.2.24/5.3.24 | שלישי | 16:30 | ראשון לציון | *** הרשמה ללא עורכי דין***

השתלמות עומק בנושא: מיסוי מקרקעין מחוז מרכז   מרכזים אקדמיים: עו"ד מאיר מזרחי עו"ד טלי יהושע, משרד מאיר מזרחי ושות', עורכי דין   16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל   17:00-17:05 דברי ברכה -  עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז לשכת עוה"ד     מפגש ראשון: יום  שלישי |  6.2.24     עקרונות החיוב במס   17:05-18:00   הגדרות יסוד במקרקעין - זכות במקרקעין, הגדרת מכירה; עסקה שאינה חייבת במס – ירושה? גירושין ?   מרצה: עו"ד טלי יהושע, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'     18:00-18:15 הפסקה     18:15-19:15   פטורים ממס  
 • מתנה לקרוב
 • הפקעה
 • נאמנות
    מרצה: עו"ד ניר הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר ושות'             מפגש שני: יום שלישי | 13.2.24     נושא: פטור ממס על דירת מגורים     17:00-18:00    
 • הגדרת דירת מגורים
 
 • פירוט הפטורים ממס במכירת דירת מגורים
 
 • דירה עם זכויות בנייה
  מרצה: שי כהן, עו"ד (רו"ח), לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים         18:00-19:00     המס הליניארי בדירות מגורים:    
 • עקרונות בזכאות
 
 • חישוב מס ליניארי לדוגמא
    מרצה: עו"ד אבי בקר, בעלים ביטקס מיסוי מקרקעין בע"מ                                       מפגש שלישי: יום שלישי | 20.02.24     נושא: הקשר בין מס שבח למס הכנסה       17:00-18:00   הקשר בין מס שבח למס הכנסה   מרצה: דורית בנימיני, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'         18:00-19:00     נאמנות במיסוי מקרקעין     יתרונות וחסרונות בנאמנות, פסה"ד גאליס,   כיצד ניתן כיום להעביר נכסים לנאמנות ללא מס     מרצה: זיו שרון עו"ד, משרד עורכי דין זיו שרון ושות'                               מפגש רביעי: יום שלישי | 27.2.24     נושא: חישוב המס     17:00-18:00   העקרונות בחישוב המס, יום הרכישה, שווי רכישה, פחת, חישוב השבחה, גילום,   פחת באמצע תקופה   מרצה: רועי עזרא, עו"ד (רו"ח) משרד עורכי דין רועי עזרא       18:00-19:00     מקרקעין בבעלות חברה     מכירה ע"י החברה, פירוק החברה, דירת מגורים בבעלות חברה   מרצה: יוסי אלישע, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין יוסי אלישע ושות'                                 מפגש חמישי: יום שלישי | 5.3.24     נושא: עסקאות מורכבות במיסוי מקרקעין     17:00-18:00   השימוש בחוק המיזוגים כתחליף לעסקאות במקרקעין והעקרונות למיזוג עם איגוד מקרקעין     מרצה: עו"ד אופיר סולמי, שותף בדלויט ומנהל מחלקת מיזוגים ורכישות         18:00-19:00     מיסוי עסקאות קומבינציה     מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה, תכנוני מס בעסקאות קומבינציה     מרצה: קשת סירוטה, מנהלת מחלקת מיסים, משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר                
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | הרשמה למפגש בודד | בית הפרקליט ראשון לציון המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין | הרשמה למפגש בודד | בית הפרקליט ראשון לציון

השתלמות עומק בנושא: מיסוי מקרקעין מחוז מרכז   מרכזים אקדמיים: עו"ד מאיר מזרחי עו"ד טלי יהושע, משרד מאיר מזרחי ושות', עורכי דין   16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל   17:00-17:05 דברי ברכה -  עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז לשכת עוה"ד     מפגש ראשון: יום  שלישי |  6.2.24     עקרונות החיוב במס   17:05-18:00   הגדרות יסוד במקרקעין - זכות במקרקעין, הגדרת מכירה; עסקה שאינה חייבת במס – ירושה? גירושין ?   מרצה: עו"ד טלי יהושע, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'     18:00-18:15 הפסקה     18:15-19:15   פטורים ממס  
 • מתנה לקרוב
 • הפקעה
 • נאמנות
    מרצה: עו"ד ניר הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר ושות'             מפגש שני: יום שלישי | 13.2.24     נושא: פטור ממס על דירת מגורים     17:00-18:00    
 • הגדרת דירת מגורים
 
 • פירוט הפטורים ממס במכירת דירת מגורים
 
 • דירה עם זכויות בנייה
  מרצה: שי כהן, עו"ד (רו"ח), לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים         18:00-19:00     המס הליניארי בדירות מגורים:    
 • עקרונות בזכאות
 
 • חישוב מס ליניארי לדוגמא
    מרצה: עו"ד אבי בקר, בעלים ביטקס מיסוי מקרקעין בע"מ                                       מפגש שלישי: יום שלישי | 20.02.24     נושא: הקשר בין מס שבח למס הכנסה       17:00-18:00   הקשר בין מס שבח למס הכנסה   מרצה: דורית בנימיני, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'         18:00-19:00     נאמנות במיסוי מקרקעין     יתרונות וחסרונות בנאמנות, פסה"ד גאליס,   כיצד ניתן כיום להעביר נכסים לנאמנות ללא מס     מרצה: זיו שרון עו"ד, משרד עורכי דין זיו שרון ושות'                               מפגש רביעי: יום שלישי | 27.2.24     נושא: חישוב המס     17:00-18:00   העקרונות בחישוב המס, יום הרכישה, שווי רכישה, פחת, חישוב השבחה, גילום,   פחת באמצע תקופה   מרצה: רועי עזרא, עו"ד (רו"ח) משרד עורכי דין רועי עזרא       18:00-19:00     מקרקעין בבעלות חברה     מכירה ע"י החברה, פירוק החברה, דירת מגורים בבעלות חברה   מרצה: יוסי אלישע, עו"ד (רו"ח), משרד עורכי דין יוסי אלישע ושות'                                 מפגש חמישי: יום שלישי | 5.3.24     נושא: עסקאות מורכבות במיסוי מקרקעין     17:00-18:00   השימוש בחוק המיזוגים כתחליף לעסקאות במקרקעין והעקרונות למיזוג עם איגוד מקרקעין     מרצה: עו"ד אופיר סולמי, שותף בדלויט ומנהל מחלקת מיזוגים ורכישות         18:00-19:00     מיסוי עסקאות קומבינציה     מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה, תכנוני מס בעסקאות קומבינציה     מרצה: קשת סירוטה, מנהלת מחלקת מיסים, משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר                
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין בדגש על דיני משפחה | 3 מפגשים | 5.3.24/12.3.24/19.3.24 | ימי שלישי | 16:30 | שלוחת בית הפרקליט רעננה המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | מיסוי מקרקעין בדגש על דיני משפחה | 3 מפגשים | 5.3.24/12.3.24/19.3.24 | ימי שלישי | 16:30 | שלוחת בית הפרקליט רעננה

המכון לפרקטיקה של מחוז מרכז השתלמות תעודה מיסוי מקרקעין בדגש על דיני משפחה שלוחת בית הפרקליט רעננה רח' התדהר 5, מגדל A TOWER, מתחם ROOMS קומה 10   מרכז/ת אקדמי/ת/ מרכזים אקדמיים: עו"ד (חשבונאי) רועי עזרא, יו"ר משותף ועדת מיסוי מקרקעין במחוז מרכז, רועי עזרא משרד עורכי דין   (תמונה)   5.3.24 | יום שלישי | 16:30 | שלוחת בית הפרקליט רעננה רח' התדהר 5, מגדל A TOWER, מתחם ROOMS קומה 10   16:30-17:00 התכנסות  וכיבוד קל     17:00-18:00 העברות נכסים בתא המשפחתי פטור מתנה לפי ס' 62 לחוק, הפטורים במס שבח לדירות מגורים, שיעור המס הלינארי המוטב, שיעורי המס הרגילים – ומה שביניהם כולל  הצעת החקיקה להפחתת וביטול שיעור המס הלינארי המוטב   עו"ד (חשבונאי) רועי עזרא, רועי עזרא משרד עורכי דין     18:00-19:00 מיסוי נכסי מקרקעין בגירושין עיתוי חלוקת הנכסים ו/או מכירתם, חובת / אי חובת הדיווח והמשמעויות, היקף הפטור לכל אחד מבני הזוג, נכס בתוך חברה, היבטי מס הכנסה, הנחיות מקלות / מחמירות בנושא, הסכמי גירושין בסימן המיסוי, משמעות אישור בית המשפט לענייני משפחה בנושא המיסוי, תיכנוני מס בנושא   עו"ד רני שוורץ, ירון אלדר פלר  שוורץ משרד עורכי דין                       12.3.24 | יום שלישי | 16:30 | שלוחת בית הפרקליט רעננה רח' התדהר 5, מגדל A TOWER, מתחם ROOMS קומה 10   16:30-17:00 התכנסות  וכיבוד קל     17:00-18:00 מיסוי עיזבונות וירושות ירושה, מיסוי חלוקת עיזבון, תכנוני מס, דגשי מיסוי בכתיבת צוואה ובכתיבת הסכמי חלוקת עיזבון , דוגמאות מעשיות.   עו"ד טלי יהושע, מאיר מזרחי משרד עורכי דין       18:00-19:00   חזקת התא המשפחתי משמעות המיסוי בקיומה של החזקה/סתירת החזקה, סקירת הפסיקה הרלוונטית בתחום, דגשים לגבי ידועים בציבור, זוגות חד מיניים, מגורים משותפים בדירת בן/בת הזוג, חובת הדיווח למס הכנסה ומענה לשאלות בנושא   עו"ד (רו"ח) אהרון צ'סמדיה, אהרון צ'סמדיה משרד עורכי דין                                                   19.3.24 | יום שלישי | 16:30 | שלוחת בית הפרקליט רעננה רח' התדהר 5, מגדל A TOWER, מתחם ROOMS קומה 10     16:30-17:00 התכנסות  וכיבוד קל     17:00-18:00 נאמנות או צוואה - פס"ד גליס, בין צוואה לנאמנות בהיבטי המיסוי   עו"ד שלום הרשקוביץ, שותף בפישר בכר חן, משרד עורכי דין עו"ד ד"ר יהושע רוזנצווייג, רוזנצוויג ושות' משרד עורכי דין     18:00-19:00 תיקוני חקיקה מיסוי מקרקעין - חוק ההסדרים, הארכות מועדים לאור מלחמת חרבות ברזל, מתנות, עקרון התא משפחתי ועוד ככל שיותר לנו הזמן   רו"ח (משפטן) יניב כהן, מנהל משרדי מיסוי מקרקעין חדרה    
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | דיני נזיקין | 5 מפגשים | 11.3.24/19.3.24/26.3.24/2.4.24/9.4.24 | 16:00 | בית הפרקליט ראשון לציון המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | דיני נזיקין | 5 מפגשים | 11.3.24/19.3.24/26.3.24/2.4.24/9.4.24 | 16:00 | בית הפרקליט ראשון לציון

השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00-20:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מרכזים אקדמיים:   עו"ד יוליה שנקר, יו"ר (משותפת) ועדת נזיקין במחוז מרכז, משרד עו"ד יוליה שנקר   עו"ד ומגשר אלי צחייק, משרד עו"ד אלי צחייק   עו"ד שרון המר משרד עורכי דין     ההשתתפות בהשתלמות בעלות של 150 ₪ לחמישה מפגשים| ההרשמה באתר מחוז מרכז תעודות השתתפות תחולקנה על נוכחות של ארבעה מפגשים מתוך חמישה                           השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מפגש ראשון | 12.3.24 | 16:30 16:00-16:30         התכנסות וכיבוד קל 16:30-16:45         דברי ברכה עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז 16:45-17:15        שינויים בביטוחי הסיעוד עו"ד משה תבו, מומחה בתביעות סיעוד וביטוח 17:15-17:45         ביטוח מנהלים וקרן פנסיה עו"ד גיא מלכאי, מנהל מחלקת תביעות ביטוח ופנסיה, משרד עורכי הדין מרקמן טומשין ושות' 17:45-18:15        אחריות המעביד וסוכן הביטוח להשגת ביטוח סוציאלי עו"ד ג'ון גבע-הדר,  עורכי דין ומגשרים, מומחה בתחומי הביטוח 18:15-18:30     הפסקה 18:30-19:00        פוליסת מחלות קשות עו"ד אורנית נווה, ניהול תביעות בתחום הבריאות והסיעוד 19:00-19:30    פוליסות תאונות תלמידים עו"ד תומר זמר,  זמר ברימר ושות' משרד עורכי דין 19:30-20:00      חבויות כנגד המדינה בסימן NOVA עו"ד ענת גינזבורג, מייסדת וראש משרד עורכי דין ענת גינזבורג, יו"ר (משותפת)                     ועדת נכים תגמולים ושיקום בלשכת עורכי הדין                     השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00-20:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מפגש שני | 19.3.24 | 16:00 16:00-16:30       התכנסות וכיבוד קל 16:30-17:00      פיצוי מס רכוש בגין מלחמה ופעולות איבה עו"ד שרון המר,  משרד עורכי דין שרון המר 17:00-17:30   אחריות רשות מקומית בתיקי הצפות עו"ד ליאור גנות-פוגל, גנות עמיקם משרד עורכי דין 17:30-18:00    שיפוי וכינון בביטוח עו"ד שלום סביון – משרד קליר 18:00-18:15     הפסקה 18:15-18:45  תביעות בגין לקויי בניה עו"ד ליאור סלומון, שותף במשרד עורכי דין אלרום רום סלומון 18:45-19:15        תביעות נזיקין נגד חברות שמירה ומוקד עו"ד שי פרידמן, משרד עורכי דין מ. תגר בע"מ                             השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00-20:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מפגש שלישי | 26.3.24 | 16:00 16:00-16:30       התכנסות וכיבוד קל 16:30-17:00      תשלומים עיתיים בפלת"ד כבוד השופטת עירית כהן,  בית המשפט המחוזי מרכז 17:00-17:30      תאונה מעורבת עו"ד יגאל ליטוין,  משרד עו"ד קמין סילש ושות' 17:30-18:00      פגיעה בכושר ההשתכרות – מגמות בפסיקה כבוד השופטת (בדימוס) ומגשרת אשרית רוטקופף, בית משפט השלום פתח תקווה 18:00-18:15      הפסקה 18:15-18:45      תאונות דרכים בשירות הצבאי והבטחוני עו"ד איריס אגסי מימון, סגנית (משותפת) יו"ר פורום נזיקין ארצית, יו"ר (משותפת) פורום בתי המשפט הארצי, משרד עורכי דין דרורי אגסי מימון 18:45-19:15      מיצוי זכויות בביטוח לאומי וקופות חולים לעובדים זרים עו"ד טל פרדמן, משרד עורכי דיו פרדמן קרפצ'נקו 19:15-19:45      ניכוי קצבאות מל"ל עו"ד ארנון קליר, משרד עורכי דין זהר קליר, נוטריון וגישור                         השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00-20:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מפגש רביעי | 2.4.24 | 16:00 16:00-16:30       התכנסות וכיבוד קל 16:30-17:00      רשלנות רפואית – בתביעות בגין קשיי נשימה עו"ד דיקלה ואנונו, משרד עורכי דין דיקלה ואנונו 17:00-17:30      רישיונות הנהיגה והכיסוי הביטוחי עו"ד אמיתי סביון, משרד עורכי דין אמיתי סביון ושות' 17:30-18:00      תאונות בחיק הטבע עו"ד יצחק קסטרו, משרד עורכי דין גבריאל ראובינוף ושות' 18:00-18:15      הפסקה 18:15-18:45      תביעות ספורט עו"ד גיל עטר, שותף מנהל של מחלקת הביטוח והנזיקין ומנהל מחלקת הספורט במשרד במשרד נשיץ ברנדס אמיר, ובורר ב-CAS   18:45-19:15      אחריות ממונה בטיחות עו"ד אלי כהן, משרד אמודאי צמח וולוך 19:15-19:45      תיקי מפקחת על הבתים המשותפים עו"ד שי סולטן,  משרד עורכי דין , דיני ביטוח, נזקי רכוש וליקויי בניה                     השתלמות תעודה "דיני נזיקין" ימי שלישי | 16:00-20:00 בית הפרקליט, רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון   מפגש חמישי | 9.4.24 | 16:00 16:00-16:30       התכנסות וכיבוד קל 16:30-17:00      איחור באבחנה ואובדן סיכויי החלמה עו"ד ישראל גרוסמן,  משרד עורכי דין ישראל גרוסמן 17:00-17:30      רשלנות רפואית בראי פרשת החלפת העוברים אסותא עו"ד גלית קרנר, מייסדת ג. קרנר ושות', משרד עורכי דין 17:30-18:00      רשלנות רפואית – תביעות בגין נזקי שיניים עו"ד אייל ליבוביץ', דרור וידוצ'ינסקי  משרד עורכי דין 18:00-18:15      הפסקה 18:15-18:45      פגיעה באוטונומיה עו"ד חזי הראל, מגשר, בורר ושופט בדימוס 18:45-19:15      ניתוחים פלסטיים שכשלו עו"ד טל סיץ', משרד עורכי דין טל סיץ'- נזיקין ורשלנות רפואית 19:15-19:45- חלוקת תעודות        
למידע נוסף למידע נוסף

המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | דיני משפחה | 3 מפגשים | 10.4.24/17.4.24/1.5.24 | ימי רביעי | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון המכון לפרקטיקה | השתלמות תעודה | דיני משפחה | 3 מפגשים | 10.4.24/17.4.24/1.5.24 | ימי רביעי | 16:30 | בית הפרקליט ראשון לציון

המכון לפרקטיקה של מחוז מרכז השתלמות בת שלושה מפגשים בנושא: בדיני משפחה   בית הפרקליט רח' תרמ"ב 7, ראשון לציון   מרכזים אקדמיים:   עו"ד מאיר בר מוחא, מייסד ובעלים משרד בר מוחא עורכי דין עו"ד יהודית מייזלס, מייסדת ובעלים משרד יהודית מייזלס, עו"ד ומרצה לדיני משפחה במכללה למנהל       מפגש ראשון 10.4.24 | יום רביעי | 16:30-19:15 | בית הפרקליט רח' תרמ"ב 7, ראשון לציון   פרקטיקה בתביעות רכוש: פירוקי שיתוף וחלוקת נכסים נדל"ן/עסקים, מומחים,  הערכות שווי ומה שביניהם   - 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל 17:00-17:00-    דברי ברכה עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז 17:00-18:00  - פרקטיקה בתביעות רכוש עו"ד מאיר בר מוחא, מייסד ובעלים משרד בר מוחא עורכי דין 18:00-18:15  הפסקה 18:15:19:15   הפרקטיקה בתביעות רכוש ומינוי מומחים מאולם השופט כב׳ השופט יהורם שקד, בית המשפט לענייני משפחה תל אביב.       מפגש שני 17.4.24| יום רביעי | 16:30-19:15 | בית הפרקליט רח' תרמ"ב 7, ראשון לציון   פרקטיקה בהגשת תביעת מזונות ילדים בראי בע"מ 919/15 או: עיקולים, צווי מניעה וסעדים זמניים אחרים בראי תקנות סד"א החדשות   - 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל 17:00-18:00  - טיפים בכתיבת תביעת מזונות וניהול הליך של סעדים זמניים עו"ד שמעון חסקי, מ"מ יו"ר מחוז מרכז, משרד עורכי דין חסקי-ביאזי 18:00-18:15 הפסקה 18:15:19:15  כיצד ניגש כיום שופט לכתוב פסק דין למזונות בעקבות בע"מ 919/15 כב' השופטת איליה נוס, בית משפט לענייני משפחה פתח תקווה.         מפגש שלישי 1.5.24 | יום רביעי | 16:30-19:15 | בית הפרקליט רח' תרמ"ב 7, ראשון לציון   על החיים ועל המוות: טיפים בעריכת צוואות וצוואות הדדיות   - 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל 17:00-18:00  - עצות פרקטיות כיצד לערוך צוואה תקפה עו"ד יהודית מייזלס, משרד יהודית מייזלס, עו"ד ומרצה לדיני משפחה במכללה למנהל 18:00-18:15  הפסקה 18:15:19:15  חקירת מומחים וניהול הליכי התנגדות לצוואות – רצון המת מנקודת מבטו של שופט                                        כב׳ השופטת תמר-סנונית פורר,  בית משפט לענייני משפחה תל אביב.  
למידע נוסף למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן