Skip to Content Contact Us

ועדת תובענות ייצוגיות

פעילות משמעותית של הוועדה:

הוועדה קיימה דיון בנושא תזכיר חוק לתיקון חוק תובענות ייצוגיות והעבירה הערות לגביו לוועדה הארצית. כמו-כן, קיימה הוועדה סדנת "צעד אחר צעד" במסגרתה ניתנו הרצאות בתחומים שונים ע"י עורכות ועורכי דין העוסקים בתחום.

 

המוטו שמוביל את הוועדה:

קידום וייעול הליך התובענה הייצוגית במערכת המשפט.

 

עם הפנים קדימה:

בכוונת הוועדה להמשיך ולפעול להעשרת הידע המקצועי ויצירת שיתופי פעולה בין חברי המחוז, באמצעות כנסים וימי עיון, זאת לצד מעקב אחר הצעות חוק ופעולה לקידום תיקוני חקיקה נדרשים בתחום התובענות ייצוגיות בשיתוף הוועדה הארצית.

 


אפריל-מאי 2023:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

פברואר 2023:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

ינואר 2023:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

נובמבר 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

ספטמבר 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

יולי 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

מאי 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

אפריל 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

מרץ 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

ינואר 2022:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

דצמבר 2021:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

נובמבר 2021:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

ספטמבר-אוקטובר 2021:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

יולי 2021:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

 

יוני 2021:

ניוזלטר ועדת תובענות ייצוגיות

נשיאות הוועדה

תפקיד שם מייל
יו"ר (משותף) עו"ד דורון רדעי [email protected]
יו"ר (משותף) עו"ד רועי מסורי [email protected]
יו"ר (משותפת) עו"ד שירי פלד [email protected]
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן