Skip to Content Contact Us

ועדת משפט, טכנולוגיה וסייבר

פעילות משמעותית של הוועדה:

התייחסות לחוקים ולנורמות בעולם הדיגיטלי, בדיקה ואפיון משפטי של איומי הסייבר, ביניהם וירוסים ודליפת מידע, הגנת הפרטיות אל מול ביטחון הציבור, מהות והיקף, אירועי סייבר והטיפול הנדרש כשאלו מתרחשים וכיצד יש להתנהל מקומית (בארץ) לרבות ההשלכות הבינלאומית העולות מכך. כמו כן, כיצד הדבר משפיע על הפרט כמו גם על הכלל אישית ועסקית יחדיו. בנוסף, כתיבת מאמרים וגילויי דעת בנושאים אלו. ניתן דגש על עידן הקורונה תוך בחינתה של הפרטיות והסכנות הנגזרות מכך, האתגרים שבעבודה מרחוק, הגנה על המידע הארגוני והאישי בדגש על חסיון עורך דין לקוח, ממשקי עבודה חדשים ( Zoom  / WebEx  ) והאתגרים בנושא הפריצות והחולשות בעבודה ממערכות שאינן מאובטחות.

 

המוטו שמוביל את הוועדה:

ליצור עולם דיגיטלי בטוח יותר. 

 

עם הפנים קדימה:

הוועדה שמה לה למטרה מספר נושאים עיקריים:

 • בניית קהילה של עורכי דין שמתעסקים בתחומים של הגנת הפרטיות , אבטחת מידע וסייבר ושילוב של שניהם ,העמקת הידע בנושא לכלל ציבור עורכות ועורכי הדין.
 • ימי עיון ,כנסים וימי העשרה בנושאים הרלבנטיים.
 • עדכונים לגבי פסיקות וחידושים בתקנות ובהצעות החוק.
 • קשר עם מערך הסייבר וביקורים במרכזי ניהול משברי סייבר ומרכזי אבטחה (SOC).
 • מעורבות בתיקונים ובהצעות החוק בנושא ובעבודה הממשלתית של ארגונים בנוגע לאבטחת מידע בשיתוף הוועדה הארצית.
 • לימוד הנושא לעומק ובניית קורס לעורכות ועורכי הדין בתחום ( "צעד אחר צעד" באבטחת מידע ).
 • חיזוק הקשר עם ועדות משיקות לוועדה במחוז מרכז.
 • חיזוק הקשר עם הוועדה הארצית בנושא סייבר ואבטחת מידע ועם המדרשה להשתלמויות.
 • חיזוק הקשר עם התעשייה ועולמות הפיתוח של טכנולוגיה בנוגע לחידושים טכנולוגיים בתחום.
 • פעילות העצמה של הוועדה וחבריה – כל חבר יבחר נושא להרצאה /כתיבת מאמר.
 • פגישות דו חודשיות של הוועדה על מנת לדון בנושאים הבוערים.
 • סיכומים והפצת קול קורא ,נהלים והרחבת המידע באתר המחוז.

 

___________________________________________________________________________________________________________

ינואר 2021:

ניוזלטר ועדת משפט, טכנולוגיה וסייבר

 

עדכונים שוטפים:

עמדה משפטית רשות ניירות ערך-גילוי בנושא סייבר

תזכיר חוק

תזכיר הצעת החוק "התאמת החקיקה להספקת שירותים חיוניים מרחוק"

עדכונים וחידושים במשפט, טכנולוגיה וסייבר-אפריל מאי 2020

 

עדכונים בעניין נגיף הקורונה:

הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי

דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית

קורונה-סקירה יומית

מערך הסייבר הלאומי מתריע מפני מתקפות דיוג טלפוניות

המלצות ליישום גישת משתמשים לסביבה הארגונית

שימוש מאובטח במערכת CISCO WEBEX

סיכונים מרכזיים בעת עבודה עם פלטפורמות פגישות וידאו דיגיטליות

 

 

נשיאות הוועדה

תפקיד שם מייל
יו"ר עו"ד יעל לביא סולקין [email protected]
סגן יו"ר עו"ד עופר פרידמן [email protected]
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן