Skip to Content Contact Us

ועדת גישור

פעילות משמעותית של הוועדה:

הוועדה פועלת לקידום והעלאת המודעות לגישור כאלטרנטיבה הטובה ביותר לפתרון סכסוכים ואי הסכמות בצורה היעילה הקצרה, הזולה והטובה ביותר לצדדים והכל תוך כדי שיח תרבותי ובחירה חופשית, בעידן החדש בו אנשים מעדיפים לשלוט על גורלם ולקבל את החלטותיהם בעצמם.

בנוסף ,הוועדה פועלת להעלאת המודעות לחשיבות הרבה של ניהול הליך הגישור על ידי מגשר שהינו עורך דין בעל הסמכה משפטית, מחוץ לבית המשפט עד לאישור המוסכם בבית המשפט.

 

המוטו שמוביל את הוועדה:

הגישור כאורח חיים, הגישור הוא שפה שניתן להשתמש בה ככלי בכל שיח בכל תחומי החיים.

 

עם הפנים קדימה:

הוועדה תמשיך לפעול לקידום הנושאים הבוערים  בתחום הגישור וכן ,להעלאת מודעות בנושא כה חשוב ,שניתן וצריך לפנות קודם לכן לגישור כפתרון הנכון והמתאים ביותר.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

עדכונים שוטפים:

גישור טרנספורמטיבי בתקופת הגבלות נגיף הקורונה / עו"ד רועי דותן

משולחנה של ועדת גישור 1

משולחנה של ועדת גישור 2

ועדות קשורות

ועדת דיני משפחה

פעילות משמעותית של הוועדה: בתקופת משבר הקורונה נערכו ועודם נערכים ימי עיון והרצאות באופן מקוון. הועברו עדכוני פסיקה לציבור עורכות ועורכי הדין בתחום -  לרבות באמצעות ניוזלטר חודשי היוצא לאור מזה כחצי שנה.   המוטו שמוביל את הוועדה: "עשה טוב יהיה טוב".   עם הפנים קדימה: 1.המשך קיום ימי עיון והשתלמויות עומק עם מיטב המרצות והמרצים בתחום והנגשת שירותי הלשכה. 2.המשך העברת עדכוני פסיקה לציבור עורכות ועורכי הדין בתחום. 3.עמידה בקשר עם יתר הוועדות המשיקות (ירושה, גישור, שימור הקשר בין הורה לילד ועוד) על מנת לייצר סינרגיה בכל הנוגע בטיפול בנושאים הבוערים לעורכות ועורכי הדין , לדוגמא בימי סגר – הסדרת אישור תצהירים מרחוק, אופן החתמת ייפוי כוח מתמשך, נהלים לקיום ודחיית דיונים ועוד. 4.קידום מפגשי עבודה בשיתוף פורום דיני משפחה בלשכה הארצית בין עורכות ועורכי דין העוסקים בתחום לבין שופטות ,שופטים ובעלי תפקידים העוסקים בתחום דיני המשפחה והירושה וזאת לצורך ייעול ממשקי העבודה בין עוה"ד בתפקידם כקציני בית המשפט לבין היושבים בדין. קידום מפגשים מסוג זה יסייעו לבעלי הדין וכן למערכת המשפט לקדם תיקים ולסלק מחלוקות תוך יצירת שפה משותפת בין כל העוסקים במלאכה.   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ אוגוסט 2021: ניוזלטר ועדת דיני משפחה   מאי 2021: ניוזלטר ועדת דיני משפחה   אוגוסט 2020: חדשות ועדכונים בדיני משפחה    מאי 2020: חדשות ועדכונים בדיני משפחה וירושה    אפריל 2020: חדשות ועדכונים בדיני משפחה וירושה   עדכונים בזמן משבר הקורונה: משבר הקורונה בראי בתי המשפט לענייני משפחה

למידע נוסף

ועדת ירושה

פעילות משמעותית של הוועדה: הוועדה גייסה עורכות ועורכי המתמחים בדיני ירושה שהרצו בהשתלמויות וימי עיון, הן באופן פרונטלי והן ב-LIVE בפייסבוק המחוז. לאחרונה הוועדה החלה לפרסם מדי שבוע את גיליון "חדשות הירושה" , גיליון עדכונים וחידושים שבו מתפרסמות הפסיקות הכי חדשות בתחום דיני הירושה.   המוטו שמוביל את הועדה: להקנות לעורכות ועורכי הדין ידע ללא הפסקה. עם הפנים קדימה: הוועדה שמה לה למטרה לייצר כמה שיותר ימי עיון פרונטליים ו/או שידורי LIVE, שמטרתם להעמיק את הידע של עורכות ועורכי הדין בתחום דיני הירושה וליתן כלים מעשיים בעבודה השוטפת. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ מאי 2022: ניוזלטר ועדת ירושה   פברואר 2022 :  ניוזלטר ועדת ירושה   אוגוסט 2021: ניוזלטר ועדת ירושה   יוני 2021: ניוזלטר ועדת ירושה ________________________________________________________________________________________________________________________________________________   חדשות הירושה: חדשות הירושה גיליונות 78-79 חדשות הירושה גיליון 77 חדשות הירושה גיליונות 74-76 חדשות הירושה גיליונות 70-73 חדשות הירושה גיליון 69 חדשות הירושה גיליון 68 חדשות הירושה גיליון 67 חדשות הירושה גיליון 66 חדשות הירושה גיליון 65 חדשות הירושה גיליון 64 חדשות הירושה גיליון 63 חדשות הירושה גיליון 62 חדשות הירושה גיליון 61 חדשות הירושה גיליון 60 חדשות הירושה גיליון 59 חדשות הירושה גיליון 58 חדשות הירושה גיליון 57 חדשות הירושה גיליון 56 חדשות הירושה גיליון 55 חדשות הירושה גיליונות 49-54 חדשות הירושה גיליון 48 חדשות הירושה גיליון 47 חדשות הירושה גיליון 46 חדשות הירושה גיליון 45 חדשות הירושה גיליון 44 חדשות הירושה גיליון 43 חדשות הירושה גיליון 42 חדשות הירושה גיליון 41 חדשות הירושה גיליון 40 חדשות הירושה גיליון 39 חדשות הירושה גיליון 38 חדשות הירושה גיליון 37 חדשות הירושה גיליון 36 חדשות הירושה גיליון 35 חדשות הירושה גליון 34 חדשות הירושה גיליון 33 חדשות הירושה גיליון 32 חדשות הירושה גיליון 30 חדשות הירושה גיליון 31 חדשות הירושה גיליון 29 חדשות הירושה גיליון 28 חדשות הירושה גליון 27 חדשות הירושה גיליון 26 חדשות הירושה גיליון 25 חדשות הירושה-גליון 24 חדשות הירושה-גליון 23 חדשות הירושה-גליון 22 חדשות הירושה-גליון 21 חדשות הירושה-גליון 20 חדשות הירושה-גליון 19 חדשות הירושה-גליון 18 חדשות הירושה-גליון 17 חדשות הירושה-גליון 16 חדשות הירושה-גליון 15 חדשות הירושה-גליון 14 חדשות הירושה-גליון 13 חדשות הירושה-גליון 12 חדשות הירושה-גליון 11 גיליון חדשות הירושה 10 גיליון חדשות הירושה 9 גיליון חדשות הירושה 8 גיליון חדשות הירושה 7 גיליון חדשות הירושה 6 גיליון חדשות הירושה 5 גיליון חדשות הירושה 4 גיליון חדשות הירושה 3 גיליון חדשות הירושה 2 גיליון חדשות הירושה 1  

למידע נוסף

ועדת ייפוי כוח מתמשך

פעילות משמעותית של הוועדה: הוועדה שמה לה למטרה לבחון את סעיפי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לוועדה קבוצת וואטסאפ בה קיימת תנועה משמעותית של שאלות ותשובות. ההמלצות בקבוצה הופכות את הקבוצה למגובשת בעלת מוטיבציה ליתן מידע ללא הגבלה.   המוטו שמוביל את הוועדה: "עם הפנים - לקהילה". לתת שלא על מנת לקבל.   עם הפנים קדימה: הוועדה שמה לנגד עיניה לפעול במספר מישורים : א. להוות מוקד ידע ועדכון לטובת ציבור עורכות ועורכי הדין. ב. לקיים  הרצאות וימי עיון  וליתן "במה" לכל עו"ד שירצה לתרום למען להעשרת ציבור עורכות ועורכי הדין. ג. לקבוע ולרכז מידע המצריך חשיבה נוספת, פניה לגורמים מוסמכים בשיתוף הוועדה הארצית וליתן מענה לשאלות/קשיים שמתעוררים. ד. להוות גורם משתף עם הוועדה הארצית בלשכת עורכי הדין. ה. להתארגן חברתית ומקצועית עם כל חברי הועדות המחוזיות. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ יולי-אוגוסט 2023: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   מרץ- אפריל 2023: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   פברואר 2023: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   ינואר 2023: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   נובמבר 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   אוקטובר 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   אוגוסט 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   יוני 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   מרץ 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   פברואר 2022: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   דצמבר 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   נובמבר 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   ספטמבר-אוקטובר 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   אוגוסט 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   יולי 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   יוני 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   מאי 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   אפריל 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   מרץ 2021: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   דצמבר 2020: ניזולטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   נובמבר 2020: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   אוקטובר 2020: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך   ספטמבר 2020: ניוזלטר ועדת ייפוי כוח מתמשך  

למידע נוסף

ועדת זכויות הילד, נזקקות ורווחה

פעילות משמעותית של הוועדה: ביום 23.2.20 הוועדה קיימה ישיבה, אך בשל משבר הקורונה שפרץ טרם הספיקה לקיים פעילות כלשהי. כעת הוועדה מגייסת עורכות ועורכי דין נוספים שירצו לתרום לוועדה באמצעות קול קורא.   המוטו שמוביל את הוועדה: חשוב לוועדה שזעקתם של הילדים תשמע למרחוק, מה שנמצא בראש מעייניה של הוועדה הוא הרצון לעזור ולתמוך ללא תמורה כאשר התמורה האמיתית היא  לראות את הפירות מהעמל ומהתרומה למען האחר הזקוק לכך, בפרט כאשר מדובר בילדים שלא תמיד יש מי שיהא השופר עבורם.   עם הפנים קדימה: תקבע ישיבה נוספת ולאחריה תתוכנן המשך הפעילות בשיתוף הוועדה הארצית, בין היתר פגישות עם גורמים בכנסת, ביניהם השרה עומר ינקלביץ וח"כ יוסף ג'בארין ,יו"ר הוועדה לזכויות הילד, בנוסף , הוועדה תרצה להעלות את המודעות בעניין המטפלות ורעיונות נוספים בהקשר זה למען לא ישובו מקרים כאלה בעתיד.   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

למידע נוסף

נשיאות הוועדה

תפקיד שם מייל
יו"ר (משותפת) עו"ד שירלי רחמנוב [email protected]
יו"ר (משותפת) עו"ד גילה עיני [email protected]
סגנית יו"ר (משותפת) עו"ד נורית שם טוב [email protected]
סגנית יו"ר (משותפת) עו"ד מיכל ילובסקי [email protected]
סגנית יו"ר (משותפת) עו"ד אדוה ננטל [email protected]
הצג עוד
לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן