Skip to Content Contact Us

7.2.21

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה ( מיום 07.02.2021 )

 

20.1.21

מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה-התמודדות עם נגיף הקורונה (עד ליום 31.01.2021)

 

7.1.21

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

אישור תקנות

 

26.12.20

התאמת מתכונת הפעילות בבתי הדין הרבניים -התמודדות עם נגיף הקורונה

 

24.12.20

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה-התמודדות עם נגיף הקורונה 

התאמת מתכונת הפעילות בבתי הדין – התמודדות עם נגיף הקורונה – סגר שלישי

 

4.11.20

ביצוע התמחות מהבית בתקופת הקורונה

 

27.10.20

הארכת תוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית

 

22.10.20

התקנת מחיצה למניעת העברת רסס באולמות המשפט

 

19.10.20

הוצאה לפועל – מתכונת פעילות החל מיום 18.10.20

טופס מקוון

 

14.10.20

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה מיום 16.10.2020

 

7.10.20

עדכון בדבר דיונים בבתי המשפט

 

6.10.20

הארכת פגרת בתי המשפט- מכתבו של אבי ניסנקורן, שר המשפטים

תיקון תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983 ועל תיקון תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), תשמ"ד-1984

 

 

29.9.20

מייל1

הנחיות- פעילות עו"ד בתקופת הסגר

 

25.9.20

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)הגבלת פעילות במקומות עבודה(תיקון), התשפ"א-2020

24.9.20

בהמשך להודעת שר המשפטים, בדבר תיקון תקנות בתי המשפט (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 לפיהן פגרת סוכות השנה תחול בין התאריכים 29.9.2020 ועד 10.10.2020 (כולל), להלן הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת פגרת סוכות

להלן הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת פגרת סוכות.

הודעת שר המשפטים, אבי ניסנקורן בנושא תיקון תקנות בתי המשפט (פגרות) ( הוראת שעה), התש"ף 2020

***הודעה משותפת*** משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

16.9.20

תגובתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, להודעתו של מנהל בתי המשפט, כב' השופט יגאל מרזל, בדבר התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה (1)

תגובתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, להודעתו של מנהל בתי המשפט, כב' השופט יגאל מרזל, בדבר התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה (2)

גובתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, להודעתו של מנהל בתי המשפט, כב' השופט יגאל מרזל, בדבר התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה (3)

 

15.9.20

עדכון מנהל בתי המשפט, כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל, בדבר התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

**המשך** עדכון מנהל בתי המשפט, כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל, בדבר התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

 

21.7.20

פעילות לשכות ההוצאה לפועל החל מיום 21.7.2020 – הודעה לציבור

20.7.20

הפסקת קבלת קהל ביחידות משרד המשפטים

7.7.20

הודעה לציבור נבחני מועד קיץ 2020 בבחינת ההסמכה לעריכת דין

15.6.20

תצומצם משמעותית הפגיעה בזכויות עצורים ואסירים מכוח תקנות שעת החירום

4.6.20 

עשרות עורכי דין קיבלו סיוע כולל של 285 אלף שקלים מהקרן של הלשכה-לכתבה המלאה באתר כלכליסט לחצו כאן!

2.6.20 

עיריית תל אביב-יפו ולשכת עורכי הדין יקימו מרכז גישור משותף בנושאי שכירות למגורים ועסקים בעיר, בו יינתן ייעוץ ללא תשלום לשוכרים ומשכירים שנפגעו במשבר הקורונה

משבר הקורונה – כל העדכונים פגרת קיץ 2020 בבתי המשפט 02.06.2020 צוות האתר מועד תחילת הפגרה נדחה מיום 21 ביולי ליום 11 באוגוסט -מצ"ב תקנות בתי המשפט

26.5.20

הנחיות חזרה לפעילות מערכת ההוצאה לפועל לעורכי הדין -עדכון 24.5.20

לפנייה ללשכה להוצאה לפועל באמצעות טופס מקוון לחץ כאן!


20.5.20

הנחיות למתמחים בעניין השלכות משבר הקורונה


15.5.20

משרד האוצר ורשות המסים ימליצו לממשלה על הקלה במענק לעסקים עבור הוצאות קבועות למדווחים למע"מ על בסיס מזומן

החל מהשבוע הבא: קיום דיונים שאינם דיוני מעצר ושחרור

 

13.5.20

פעילות ועדות רפואיות הביטוח הלאומי – עדכון

הארכת תוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית (את/ 39/20 ) – אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל


 

10.5.20

יועצי מס יסייעו לעורכי דין בתהליך בירור זכאות

רשימת יועצי מס

הנחיות חזרה לפעילות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות החל מיום 11.5.20

לרשימת הפעולות הניתנות לביצוע מרחוק לחצו כאן


7.5.20

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי המשפט

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעררים שהוקמו לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

הודעה בדבר החלת תקנות על בתי הדין הדתיים הדרוזיים

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין השרעיים

הודעה בדבר הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים

ביום שלישי הקרוב 12.5 מערכת המשפט חוזרת לפעילות-להודעתו המלאה של מנהל בתי המשפט לחצו כאן

ביום שלישי הקרוב 12.5.20 מערכת המשפט חוזרת לפעילות-להודעתה המלאה של נשיאת בתי הדין לעבודה לחצו כאן


 

27.4.20

התחדשות עירונית – הארכת תוקפה של תמ"א 38

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט-מועד התחילה של הודעתו העדכנית של מנהל בתי המשפט הוא יום 3.5.2020. עד למועד זה תמשיך לחול הודעת מנהל בתי המשפט שנחתמה ביום 24.3.20

הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין-מועד התחילה של הודעתה העדכנית של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה הוא יום 3.5.2020. עד למועד זה תמשיך לחול הודעת נשיאת בית הדין הארצי שנחתמה ביום 22.3.2020


22.4.20

נוהל הגשת בקשה לקבלת מענק מקרן הסיוע הכלכלי לעורכי דין

לנוהל המלא להגשת בקשה לקבלת מענק לחצו כאן!

הגשת צווים שיפוטיים – הוראות נוהל – צווים החלטות ופסקי דין שאינם דורשים צירוף מסמכים נוספים לרישום – לחצו כאן!

הגשת צווים שיפוטיים – הוראות נוהל -צווים החלטות ופסקי דין **הדורשים** צירוף מסמכים נוספים לרישום – לחצו כאן!

גידול בפעילות בתי המשפט תחת משבר הקורונה

לרשימת העניינים שצפויים להישמע בבתי המשפט לחצו כאן

למכתבו של מנהל המשפט בפורמט PDF לחצו כאן


20.4.20

נוהל עבודה בתיקי מבוטחים בביטוח הלאומי בתקופת התפשטות נגיף הקורונה

לנוהל המלא לחצו כאן!

דחיית דיונים בבתי הדין המשמעתיים


19.4.20

תקנות שעת חירום בעניין הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה -העלאת אחוז העובדים ל- 30% וכן תוספת שנייה ושלישית


 

16.4.20

ניהול הליכים אזרחיים בבתי המשפט ב"תקופת הקורונה" – סדרי דין במצב חירום מיוחד – נייר עמדה

לנייר העמדה המלא לחץ כאן!


12.4.20

שירות חדש לאימות דיגיטלי מקוון במסגרת עריכת תצהיר מרחוק

לדף השירות לחצו כאן!

חבישת מסכות ותשאול בבתי המשפט ובבתי הדין – הנחייה מעודכנת מיום 12.4.2020 וכל עוד לא פורסמה הנחייה אחרת


8.4.20

תקנות החירום הנוגעות להתנהלות בתי המשפט ולשכות ההוצל"פ הוארכו עד ליום 10.5.2020

לנוסח המלא של תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991 – לחצו כאן (באדיבות "נבו")


7.4.20

דחיית תשלומי ביטוח בריאות לחברי וחברות לשכה

להודעה למבוטחי פוליסת הבריאות בהראל לחצו כאן!

להודעה למבוטחי פוליסת הבריאות במנורה לחצו כאן!

להודעה למבוטחי פוליסת הבריאות בכלל ביטוח לחצו כאן!

בקשה מקוונת לרישום הערת אזהרה/ רישום ירושה – אימות חתימה באופן חזותי (הוראת שעה)


6.4.20

ההשלכות המשפטיות (החוזיות) של מגיפת ה- COVID-19 – נייר עמדה

לנייר העמדה המלא לחצו כאן!


1.4.2020

הודעת מנהל בתי המשפט מיום 24.3.2020

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) ( חופשה מיוחדת לאסיר) התש"ף 2020

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה) התש"ף 2020

תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים) התש"ף 2020

תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר) התש"ף 2020

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנלוגיים) התש"ף 2020

חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) תשל"ט 1979

תקנות שעת חירום-ועדות שחרורים

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) הגבלת פעילות- התש"ף 2020


30.3.2020

25.3.2020
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בתום דיון מיוחד החליטה הוועדה להקל בעניין אימות חתימה על גבי תצהירים, כך, שלעת הזו יוכל עו"ד לאמת חתימה בהיוועדות חזותית, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים.
הגשת בקשה מקוונת לרישום משכנתה
הרשות לרישום והסדר מקרקעין, משרד המשפטים
החל מיום 23.03.2020, מתאפשרת הגשת בקשות לרישום משכנתה באופן מקוון גם עבור משכנתאות של בנק לאומי לישראל בע"מ (זאת בנוסף לבנק מזרחי-טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברת טריא פי2פי בע"מ)
עו"ד סיגל גולן עתיר, סגנית ראש רשות התאגידים(עסקי)
מהיום ניתן להגיש בקשות לרישום שעבוד לדוא"ל, וזאת ע"י שימוש בכרטיס חכם של עו"ד.
תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל
משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות
התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.

התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.

התקנות יכנסו לתוקפן היום (ד') בשעה 17:00 ולמשך תקופה של 7 ימים.

על פי תקנות החירום החדשות לא ניתן יהיה לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

 • הגעה של עובד למקום עבודה מותר על פי התקנות.
 • הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
 • קבלת שירות רפואי.
 • תרומת דם.
 • הליך משפטי.
 • הפגנה.
 • הגעה לכנסת.
 • לצורך טיפול במסגרות רווחה.
 • יציאה של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים.
 • סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורש סיוע.
 • תפילה במקום פתוח, הלוויה, חתונה וברית וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש את מועד הגעתה.
 • העברה של קטין למסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים ומסגרות מיוחדות (בהתאם לפקודת צו בריאות העם).
 • העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
 • העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

עוד הוחלט כי יצומצמו שירותי התחבורה הציבורית לכדי 25% מהקיים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. שירותי מוניות יתאפשרו רק עם נוסע אחד או עם מלווה נוסף לצורך רפואי, כשהנוסעים יישובים במושב האחורי כשחלונות הרכב פתוחים.

התקנות קובעות כי במרחב הציבורי ובמקומות העבודה ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם. בנסיעה חיונית ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים. כן מותרים שירותי הסעה למקומות עבודה בכפוף למגבלות.

נוסף על כך נקבע כי על המעסיק מוטלת החובה למדוד חום בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסת אדם עם חוץ גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.

לצד זאת, יורשו לפעול שירותי משלוחים למזון, עיתונים וכן שירותים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים רפואיים. מכירה מקוונת עם משלוח מותרת לכל סוגי המוצרים. בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים.

עסקים למכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד, בתי מרקחת, מכוני אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, יפעלו בכפוף לשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אנשים, ומניעת צפיפות של אנשים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

נקבע כי הפרת האיסורים תהווה עבירה פלילית, שתאפשר גם הטלת קנס מנהלי על המפרים, וכן נקבעו בתקנות סמכויות לשוטרים לצורך אכיפת ההוראות הרלוונטיות.

כלל תקנות החירום כפי שאישרה הממשלה יופצו בהקדם בהודעת משרד הבריאות.

מעבר לתקנות האמורות, נחזור ונדגיש את הצורך המשותף להישמע לכללים על מנת למגר את התפשטות הנגיף. על אוכלוסיית בני ה-60 ומעלה, בדגש על קשישים ואוכלוסיות בסיכון להישאר בביתם ולא להסתכן ביציאה למרחב.

הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים
לאור תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף-2020 והנחיות משרד הבריאות, לא תתקיים קבלת קהל במשרדנו, ולפיכך לא ניתן בשלב זה להפקיד צוואות. בימים אלו, כמו גם בשגרה, באפשרותכם לבצע פעולות באמצעות המערכות המקוונות של רשם הירושה בקישורים שלהלן.

24.3.2020
הרחבת סוגי הדיונים שיידונו באמצעים טכנולוגיים בעניין נאשמים עצורים
אילת פילו, עו"ד, ראש מערך דוברות והסברה, הרשות השופטת בישראל
בעקבות אישור התקנות לשעת חירום (קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש"ף-2020 על ידי הממשלה, תחל היום הרשות השופטת לקיים באמצעים טכנולוגיים דיונים פליליים דחופים בתיקים העיקריים של נאשמים עצורים (למעט עצורים בפיקוח אלקטרוני) המתקיימים מכוח תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 ומכוח תקנות בתי הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991.
הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי העניינים שיישמעו בזמן מצב החירום עודכנה והתווספו אליה הדיונים האמורים וכן עניינים נוספים כמפורט בהודעה המצורפת.
בנק לאומי מעמיד לנו, חברות וחברי הלשכה, הלוואה מיוחדת לעסק בתנאים מעולים בריביות טובות יותר מהריבית בהלוואות המדינה שמפורסמות כעת.

הודעה לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס 


להלן פניות ראש הלשכה בשיתוף הפורומים והוועדות השונות בלשכת עורכי הדין מיום 22.3.2020:

מכתב ראש הלשכה לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, בבקשה לקבלת סיוע דחוף למגזר העצמאים

מכתב ראש הלשכה לבכירי הבנקים על התנהלות הבנקים בצל משבר הקורונה

מכתב ראש הלשכה ופורום מקרקעין הארצי לראש הממשלה ולשר האוצר להתערבות דחופה בשוק השכירות

מכתב ראש הלשכה ופורום מקרקעין הארצי לרשות מקרקעי ישראל בבקשה דחופה לדחיית המועד למימוש זכייה במכרזי רמ"י

מכתב ראש הלשכה וועדת רישוי עסקים לשר הפנים, ח"כ אריה דרעי בבקשה להאריך תוקף רישיונות עסק

מכתב ראש הלשכה לעו"ד ברק לייזר בעניין ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991

מכתב התשובה של עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט, בעקבות פנייתו של ראש הלשכה


עדכונים שוטפים:

הודעה בדבר הארכת מצב החירום במערכת המשפט בשל התפשטות נגיף הקורונה – 22.3.2020

לנוסח המלא של תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991

הודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי המשפט – 22.3.2020

הודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל – 22.3.2020

הודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה – 22.3.2020

הודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין השרעיים – 22.3.2020

הודעת שר המשפטים בדבר החלת התקנות על בתי הדין הדתיים הדרוזיים – 22.3.2020

הודעה לחברות וחברי המחוז מאת יו"ר מחוז מרכז – 22.3.2020

הודעת משרד המשפטים בנוגע לשינויים בהסדרי קבלת השירות והמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה

חוברת פעילויות לילדים לימי משבר הקורונה 

הודעה חשובה לציבור עורכי/ות הדין – 11.3.2020

 

 

 

לוח אירועים
Back top top