Skip to Content Contact Us

פנייה לוועדת האתיקה 

תלונה נגד עורך דין, הרשום במחוז מרכז, תוגש על גבי טופס תלונה בצירוף ראיות, בשלושה עותקי נייר.

למנגנון הוועדה  שיקול דעת לבקש השלמות ו/או תצהירים מן הצדדים, בעת הצורך.

להורדת טופס תלונה בקובץ WORD:

טופס תלונה

בקשה לחוות דעת מקדימה ("שאילתה") תוגש בצירוף טופס הגשת שאילתה .

להורדת טופס הגשת שאילתה בקובץ WORD:

טופס הגשת שאילתה

 

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן