Skip to Content Contact Us

ועדת האתיקה המחוזית פועלת כמתחייב על-פי הנהלים שפרסמה ועדת האתיקה הארצית:

נוהל טיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה

נוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים)

עילות גניזה

 

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן