Skip to Content Contact Us

♦ משלוח ניוזלטר לנמענים אקראיים

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ החלטות-מסירת צוואת מנוח לצדדים שלישיים

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ ייצוג נגד לקוח לשעבר בעניין שאינו בעל זיקה למושא הייצוג

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ חיסיון עו"ד-לקוח ומידע אודות קטינים

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ חובות נאמן שפוטר על ידי הלקוח

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ הפרת חיסיון לצורך התגוננות בהליכים משפטיים

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ מתן שירותים משפטיים ללקוחות עיסוק אחר
להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ החלטות-ריבוי תלונות נגד עורכת דין שהתקשרה עם לקוחות והזניחה טיפול

 להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ החלטות-מסירת צוואת מנוח לצדדים שלישיים

 להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ החלטות -ייצוג יורשים בבית המשפט לענייני משפחה לאחר ייעוץ לצד שכנגד

 להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ החלטות-עריכת ייפוי כוח מתמשך שבו בן הזוג של העוהד מתמנה כממונה

 להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ בעקבות בקשה להטלת עונש שהגישה ועדת האתיקה, הוצא לצמיתות מן הלשכה עורך דין שהורשע בהריגת קרוב משפחה (בד"מ 21/21)

להחלטה לחצו כאן 👈

 

♦ קובלנה שלישית הוגשה לבית הדין נגד עורך דין ששלח יד בכספי לקוחות וזייף את חתימותיהם על גבי מסמכים

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ ייצוג קבלן ודיירים בפרוייקט שיפוץ של בניין 

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ מסירת מסמכים מתוך תיק המתנהל בדלתיים סגורות

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ בלוג משפטי של עורך דין

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ נטילת ייצוג בתיק שטופל על ידי עו"ד אחר

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ מדי משפט

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ חקירת עורכי דין במשטרה

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ פרסום פסק דין מתוך הליך בדלתיים סגורות

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ אי ציון תואר עו"ד במשרה שאינה משפטית

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

אתיקה במרכז- החלטות ועדת האתיקה המחוזית-גליון 3

אתיקה במרכז -החלטות ועדת האתיקה המחוזית – גליון 2

אתיקה במרכז -החלטות ועדת האתיקה המחוזית – גליון 1

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן