Skip to Content Contact Us

♦ החלטות-ריבוי תלונות נגד עורכת דין שהתקשרה עם לקוחות והזניחה טיפול

 לפסק הדין לחץ כאן 👈

 

♦ החלטות-מסירת צוואת מנוח לצדדים שלישיים

 לפסק הדין לחץ כאן 👈

 

♦ החלטות -ייצוג יורשים בבית המשפט לענייני משפחה לאחר ייעוץ לצד שכנגד

 לפסק הדין לחץ כאן 👈

 

♦ החלטות-עריכת ייפוי כוח מתמשך שבו בן הזוג של העוהד מתמנה כממונה

 לפסק הדין לחץ כאן 👈

 

♦ בעקבות בקשה להטלת עונש שהגישה ועדת האתיקה, הוצא לצמיתות מן הלשכה עורך דין שהורשע בהריגת קרוב משפחה (בד"מ 21/21)

לפסק הדין לחץ כאן 👈

 

♦ קובלנה שלישית הוגשה לבית הדין נגד עורך דין ששלח יד בכספי לקוחות וזייף את חתימותיהם על גבי מסמכים

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ ייצוג קבלן ודיירים בפרוייקט שיפוץ של בניין 

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ מסירת מסמכים מתוך תיק המתנהל בדלתיים סגורות

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ בלוג משפטי של עורך דין

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ נטילת ייצוג בתיק שטופל על ידי עו"ד אחר

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ מדי משפט

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ חקירת עורכי דין במשטרה

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ פרסום פסק דין מתוך הליך בדלתיים סגורות

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

♦ אי ציון תואר עו"ד במשרה שאינה משפטית

להמשך קריאה לחץ כאן 👈

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

אתיקה במרכז -החלטות ועדת האתיקה המחוזית – גליון 2

אתיקה במרכז -החלטות ועדת האתיקה המחוזית – גליון 1

לוח אירועים
Back top top