Skip to Content Contact Us

אודות הוועדה

 

Untitled
עו"ד מיכה ביסטריצקי, יו"ר ועדת האתיקה  

ועדת האתיקה הנה ועדה סטטוטורית הפועלת מכוח חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

הוועדה החלה את פעילותה בחודש פברואר 2020.

בראש הוועדה עומד עו"ד מיכה ביסטריצקי ולצדו 22 חברים ונציגי ציבור.

הוועדה דנה בתלונות נגד עורכות ועורכי דין המשויכים למחוז, ובבקשות לחוות דעת מקדימות ("שאילתות") המוגשות על ידי עורכות ועורכי דין אשר מבקשים להתייעץ בענייני אתיקה טרם מעשה.

הוועדה מוסמכת, במקרים המתאימים, לנקוט הליכים משמעתיים  נגד חברי המחוז בבית הדין המשמעתי.

 

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן