Skip to Content Contact Us

בוררות

כחלק ממדיניות מנהל תקין בה נקט ראש הלשכה, ובמטרה להפוך מינוי הבוררים למינוי בלתי תלוי, החליטה יו"ר המחוז על הקמת ועדת בוררות שזה הרכבה – יו"ר הוועדה – כבוד השופט (בדימוס) מנחם הכהן, לשעבר סגן נשיא בית משפט לענייני משפחה במחוז ירושלים, וחבריה – עו"ד דבורה חן, לשעבר מנהלת המחלקה לעניינים פליליים-ביטחוניים ועניינים מיוחדים בפרקליטות המדינה, עו"ד לילך דיין, משנה לפרקליטת מחוז מרכז (אזרחי) ומנהלת מחלקת מקרקעין, עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית, רכבת ישראל, עו"ד ומגשרת תמר ברק, עו"ד תאופיק טיבי, לשעבר יו"ר ועדת ערר מס רכוש. הוועדה התקינה, לאחרונה, נוהל לפיו האחריות על ניהולו של מאגר הבוררים והטיפול בפניות השונות בבקשה למינוי בורר הופקדה בידי הוועדה. ועדת הבוררות היא אשר תחליט בדבר מינוי הבורר, מתוך מאגר הבוררים שיוקם, ותעביר החלטתה ליו"ר מחוז מרכז אשר תאמץ ההחלטה ותמנהו פורמלית.

 

נהלי ועדת הבוררות

 

עורכי דין, חברי מחוז מרכז, המעוניינים להיכלל במאגר הבוררים,

מוזמנים להגיש מועמדות על גבי טופס בקשה להיכלל במאגר הבוררים לכתובת המייל: [email protected]

להורדת טופס בקשה להיכלל במאגר הבוררים לחצו כאן

להורדת טופס בקשה להיכלל במאגר הבוררים בקובץ WORD:

https://katzr.net/0f1453

 

בקשות למינוי בורר בסכסוכים לגביהם הוסכם כי המינוי ייקבע על-ידי מחוז מרכז או יו"ר מחוז מרכז, יש להעביר לכתובת המייל: [email protected]

להורדת טופס בקשה למינוי בורר לחצו כאן

להורדת טופס בקשה למינוי בורר בקובץ WORD:

https://did.li/vSw5q

 

 

קול קורא בוררות

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מינוי ממונה לפי סעיף 89א' לחוק הלשכה 

טופס בקשה להיכלל במאגר הממונים

 

קול קורא מינוי ממונה

 

לוח אירועים
Back top top