Skip to Content Contact Us
image description

קורס הכשרת דירקטורים | 9 מפגשים | 26.6.24/3.7.24/9.7.24/17.7.24/24.7.24/31.7.24/7.8.24/14.8.24/21.8.24 | בית הפרקליט ראשון לציון

פרטים נוספים

 

 

קורס דירקטורים לשכת עו"ד 26.6.24 – 21.8.24

 

מנכ"לית קתדרת "יהל"-

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים  חדשות" פרלמנט נשים ישראלים   מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD

 


מרכזות אקדמיות:-

 

עו"ד דורית אלעד –יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה במחוז מרכז

משרד עורכי דין דורית אלעד

 

עו"ד עדי לוי סקופ- יו"ר (משותפת) ועדת הקשר כפר סבא וחברת מועצת העיר

משרד עורכי דין עדי לוי סקופ

 

 

מפגש ראשון:

 

26.6.24|יום רביעי  | 15:30-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

15:30-15:45

התכנסות  וכיבוד קל

 

15:45-16:00

דברי פתיחה וברכה

עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז

 

16:00-16:30

השתלמות דירקטורים כמקפצה להשתלבות "הלכה למעשה" במוקדי השפעה

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD.

 

16:30-19:30-

מהות החברה, מבנה ומשטר תאגידי הארגונים. עקרונות חוק החברות החדש, המסגרת המשפטית של החברה, הדירקטוריון והדירקטורים-

היבטים התנהגותיים בעבודת הדירקטוריון, משולש תאגידי

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

מפגש שני:

 

3.7.24 | יום רביעי |  16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

תיקון 16+ 20 (ממשל תאגידי)

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

 

 

 

 

 

מפגש שלישי:

 

9.7.24 | יום שלישי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

חובת האמונים וחובת הזהירות + אחריות אזרחית ואחריות פלילית.

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

 

מפגש רביעי:

 

17.7.24 | יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

מבוא והכרת הדו"חות הכספיים

 

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

מפגש חמישי:

 

24.7.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

ניתוח מאזן רווח והפסד חלק א'

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

מפגש שישי:

 

31.7.24 | יום רביעי| 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

ניתוח מאזן רווח והפסד –חלק ב' ותזרים מזומנים

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

 

מפגש שביעי:

 

7.8.24 | יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-18:00

פוליטיקה ארגונית- כאמנות האפשרי סביב שולחן הדירקטוריון

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD.

 

18:00-19:30

סימולציה- פוליטיקה ארגונית, חלי פרידמן

 

מפגש שמיני:

 

14.8.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית פרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-17:30-

התנהלות דירקטורים בסוגיות עולם חדלות הפירעון

עו"ד ענבר חכמיאן נהרי, שיקום חברות פירעון, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'

 

17:45-19:30- ניהול סיכוני אשראי ככלי להתמודדות וצמיחה בעיתות משבר

עדי נוב, מנכ"לית בסס"ח- ביטוח אשראי וסיכוני חוץ

 

מפגש תשיעי, סיום וחלוקת תעודות:

 

21.8.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30 –

 

16:00-17:00-עשרת הדברות לדירקטור המצליח לכהונה אפקטיבית

 

17:15-18:30- ייעוץ והכוונה לקראת הגשת מועמדות לדירקטוריון

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD

 

18:30-19:30 – טקס סיום וחלוקת תעודות במעמד יו"ר לישכת עו"ד מחוז מרכז, עו"ד רומי קנבל, חלי פרידמן –מנכ"ל "יהל"

 

 

 

 

קורס דירקטורים לשכת עו"ד 26.6.24 – 21.8.24

 

מנכ"לית קתדרת "יהל"-

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים  חדשות" פרלמנט נשים ישראלים   מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD

 


מרכזות אקדמיות:-

 

עו"ד דורית אלעד –יו"ר (משותפת) ועדת דיני ירושה במחוז מרכז

משרד עורכי דין דורית אלעד

 

עו"ד עדי לוי סקופ- יו"ר (משותפת) ועדת הקשר כפר סבא וחברת מועצת העיר

משרד עורכי דין עדי לוי סקופ

 

 

מפגש ראשון:

 

26.6.24|יום רביעי  | 15:30-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

15:30-15:45

התכנסות  וכיבוד קל

 

15:45-16:00

דברי פתיחה וברכה

עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז

 

16:00-16:30

השתלמות דירקטורים כמקפצה להשתלבות "הלכה למעשה" במוקדי השפעה

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD.

 

16:30-19:30-

מהות החברה, מבנה ומשטר תאגידי הארגונים. עקרונות חוק החברות החדש, המסגרת המשפטית של החברה, הדירקטוריון והדירקטורים-

היבטים התנהגותיים בעבודת הדירקטוריון, משולש תאגידי

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

מפגש שני:

 

3.7.24 | יום רביעי |  16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

תיקון 16+ 20 (ממשל תאגידי)

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

 

 

 

 

 

מפגש שלישי:

 

9.7.24 | יום שלישי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

חובת האמונים וחובת הזהירות + אחריות אזרחית ואחריות פלילית.

 

עו"ד ירון ברדה , בעלים של משרד עו"ד ונוטריון, מרצה בכיר בקורסי דירקטורים באקדמיה.

 

 

 

מפגש רביעי:

 

17.7.24 | יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

מבוא והכרת הדו"חות הכספיים

 

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

מפגש חמישי:

 

24.7.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

ניתוח מאזן רווח והפסד חלק א'

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

מפגש שישי:

 

31.7.24 | יום רביעי| 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30

ניתוח מאזן רווח והפסד –חלק ב' ותזרים מזומנים

רו"ח רונן בר לב, כלכלן ורואה חשבון (מתמחה במימון), יועץ עסקי ופיננסי.

 

 

מפגש שביעי:

 

7.8.24 | יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-18:00

פוליטיקה ארגונית- כאמנות האפשרי סביב שולחן הדירקטוריון

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD.

 

18:00-19:30

סימולציה- פוליטיקה ארגונית, חלי פרידמן

 

מפגש שמיני:

 

14.8.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית פרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-17:30-

התנהלות דירקטורים בסוגיות עולם חדלות הפירעון

עו"ד ענבר חכמיאן נהרי, שיקום חברות פירעון, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'

 

17:45-19:30- ניהול סיכוני אשראי ככלי להתמודדות וצמיחה בעיתות משבר

עדי נוב, מנכ"לית בסס"ח- ביטוח אשראי וסיכוני חוץ

 

מפגש תשיעי, סיום וחלוקת תעודות:

 

21.8.24| יום רביעי | 16:00-19:30 | בית הפרקליט- תרמ"ב 7 ראשון לציון

 

16:00-19:30 –

 

16:00-17:00-עשרת הדברות לדירקטור המצליח לכהונה אפקטיבית

 

17:15-18:30- ייעוץ והכוונה לקראת הגשת מועמדות לדירקטוריון

 

הגב' חלי פרידמן, מרצה לניהול, לממשל ופוליטיקה, דירקטורית בינלאומית מנכ"לית יה"ל, יו"ר ומייסדת עמותת "פנים חדשות" פרלמנט נשים ישראלים מנהיגות ומייסדת המשמר המגדרי בכנסת והמשמר הבינ"ל- GLOBAL GENDER GURAD

 

18:30-19:30 – טקס סיום וחלוקת תעודות במעמד יו"ר לישכת עו"ד מחוז מרכז, עו"ד רומי קנבל, חלי פרידמן –מנכ"ל "יהל"

משתתפי הקורס זוכים תוך כדי הקורס ולאחריו בליווי אישי של הגב' חלי פרידמן | הקורס בעלות של 2490 ₪ (המחיר כולל מע"מ וכולל דמי הרשמה) | למשתתפי הקורס תוענק תעודת סיום | זכאות לתעודה- 80% נוכחות  (8 מתוך 9 מפגשים) | ההרשמה מתבצעת באמצעות קתדרת "יהל"  [email protected] או במייל: באמצעות הטלפון 054-2244460

מודעה מוכנה קורס דירקטורים בסיסי

מודעה מוכנה קורס דירקטורים בסיסי 2

מודעה מוכנה קורס דירקטורים בסיסי 3

מודעה מוכנה קורס דירקטורים בסיסי 4

מה בתוכנית

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן