Skip to Content Contact Us
image description

**נדחה**ועדת הקשר יבנה-אתיקה מקצועית לעורכי דין , מתנ"ס גרמנוב יבנה 25.3.2020

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין

Facebook 10x1014

מה בתוכנית

25/03/2020
  • 17:00-17:30
    התכנסות, כיבוד קל וברכות עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז
  • 17:30-19:30
    אתיקה מקצועית לעורכי דין הנושאים שיידונו בהרצאה: • האם קיימת חובה אתית לעריכת הסכם שכ"ט, האם קיימת חובה מסחרית אזרחית? • סעיפי חובה בהסכמים והדגשים • כללי הפרסומת המתוקנים- האם מדובר בבשורה או בצעד קטן • הנושאים החדשים המותרים בפרסום אל מול האסורים עו"ד מייק יורק, סנגור פרטי בדין המשמעתי ופרקליט ועדת האתיקה המחוזית בדימוס, משרד עורכי-דין מייק יורק

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

    לוח אירועים
    Back top top